Imprimeix

Implantació disc horari zones de càrrega i descàrrega a Viladecans

Segons la reunió mantinguda el 13/3/2012 amb el Sr. Joaquín Guerrero, 3r Tinent d’Alcalde, President de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, responsable de l'Àrea d'Espai Públic i Regidor de Recafebursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Viladecans, amb membres de la junta de la Associació de Fusters i Ebenistes del Baix Llobregat (A.F.E.B.).
Confirma la imminent regularització de les zones de càrrega i descàrrega mitjançant el distintiu horari ja en vigor a la ciutat de Barcelona, el qual venim usant la majoria d'associats des de fa anys. 


Ressaltar el nostre suport a la iniciativa per diversos motius:

Es compleix una de les nostres principals reivindicacions per la qual portem treballant des dels nostres inicis, reconeixent la nostra aportació i agraint el gest de l'Ajuntament de Viladecans cap a la nostra associació.

Viladecans, segons la nova ordenança municipal de circulació passa a ser el primer municipi de la Comarca del Baix Llobregat amb aquesta regularització, sent les zones de càrrega-descarrega d'ús exclusiu per a vehicles industrials i comercials, quedant terminantment prohibit el seu ús per a particulars, ni tan sols per a descàrregues de compres, ni ús per part de vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda, etc..., solament i exclusivament per a ús professional.

Es fomenta la rotació de vehicles doncs el temps màxim d'ús d'aquestes zona serà de 30 min. Igual que succeeix actualment a la ciutat de Barcelona.

Indicar als associats que el distintiu actual de la ciutat de Barcelona tindrà vigor i si no disposen de distintiu poden passar a sol·licitar-ho en l'oficina d'atenció ciutadana Viladecans Informació (pl. Europa,nº7) a partir del 2 d´Abril, caldrà col.locar el disc horari en estacionar el vehicle en un lloc visible.

Atentament
José Alcaraz Navarro

Vicepresidente de AFEB