Imprimeix
PDF

Acta Junta General Ordinària Nº5

Gavà, 22 de Desembre de 2011

afeb

 

Associació de Fusters i Ebenistes del Baix Llobregat (A.F.E.B.)

Assistents: Jonathan Miranda, José Alcaraz, Mª Carmen Jiménez, Jordi López Povedano, Andrés Bellido, José Antonio Collados i Antonio Lozano.

Excusen la seva assistència: Jordi Sanmillan i Adela Sánchez (Gestoria Adela Assessoris).

S'obre la sessió a les 19:50.

En primer lloc es dóna lectura a l'acta anterior nº 4, que és aprovada per unanimitat.
2º. Es dóna explicació per part de la tresorera dels comptes de l'exercici 2011 i es proposa el pressupost per a l'exercici 2012.
3º. Es proposa la creació d'una pàgina web, encarregant-la a una empresa especialitzada, s'expliquen les característiques i cost de la mateixa, donant més protagonisme als socis i podent inserir un link cadascun d'ells per poder connectar la pàgina de l'associació amb la de l'associat, també contempla la possibilitat de poder penjar notícies relacionades amb l'activitat i acords obtinguts amb diferents Ajuntaments de la comarca, així mateix també contempla la possibilitat d'anunciar-se proveïdors per un preu a determinar, la qual cosa ens generaria una font d'ingressos que subvencionaria la despesa generada.
També es proposa la reducció de la quota trimestral, ja que la quota de Pimec no es pagarà aquest any, per la qual cosa s'acorda passar a pagar 30,00 € al trimestre en lloc dels 40,00 €.
4º. Facturació de preu mínim per hora, la qual cosa genera una deliberació entre els socis sobre els preus que s'ofereixen en funció dels treballs realitzats i als clients que van destinats, ja que és diferent facturar un treball per encàrrec a una empresa que una petita reparació a una persona coneguda del barri, després de la deliberació es proposa un preu mínim que queda establert en 25,00 €, en la qual ens comprometem a no facturar per sota d'aquest preu.
5º. Es donen detall de les actuacions dutes a terme durant aquest any entre l'Associació i els Ajuntaments en els quals tenim socis, tals com l'obtenció del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Viladecans, en el qual els nostres socis queden exempts de pagament en la Deixallería, a l'Ajuntament de Gavà i en el de Sant Climent de Llobregat també s'han iniciat les converses amb els regidors de Medi Ambient amb l'objectiu d'arribar a convenis similars, a Gavà s'ha obtingut un compromís d'estudi de la situació per obtenir un tractament similar al de Viladecans, en el de Sant Climent de Llobregat han estat una mica més reticents, però seguirem treballant per obtenir el mateix resultat.
6º. S'informa als socis de la necessitat d'estar al corrent d'alta en l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), informant de la seva gratuïtat i de la necessitat de tenir una destructora de paper per dur a terme la destrucció de la informació.
7º. Aprofitant que avui s'ha celebrat el sorteig de loteria de Nadal, es recomana als socis que per a l'any proper haurien de comprometre's en la venda d'almenys un talonari de participacions entre els seus clients, ja que l'objectiu de la venda de loteria és d'una banda l'obtenció d'ingressos extra en l'Associació, i d'altra banda el repartir la sort del premi entre els nostres clients.
8º. El dia 20 de desembre, es va tenir una reunió amb la delegada territorial de PIMEC, en la qual ens va explicar els beneficis de pertànyer a ella, però se li va dir que l'estructura empresarial dels socis és petita per a nosaltres no suposa cap benefici.

Una vegada s'ha donat resposta a les preguntes qüestionades, es tanca la sessió sent les 21:15 hores.

Facebook

Llenguatge

Catalan English French German Spanish